3 Adfærd

Du har mulighed for at sætte dit præg på fællesskabet

Være villig til at give ind i fællesskabet

Medejerskab er nødvendigt, men ikke et struktureret medlemskab.

Ifølge Det Etiske Råd:
"Etik er noget, man kan blive klogere på ved at diskutere med andre. Andre kan nemlig forlange, at man begrunder sine etiske vurderinger (...) At handle etisk drejer sig i vores del af verden ofte om at følge den såkaldte gyldne regel fra Lukasevangeliet (6:31) i Bibelen: "Som I vil, at mennesker skal gøre mod jer, sådan skal I gøre mod dem"."

© A-MEN 2013